PROGNOZY HAŁASU:

Przeprowadziliśmy dziesiątki analiz propagacji dźwięków materiałowych/strukturalnych oraz hałasu powietrznego, , a także analiz hałasu systemów wentylacji i klimatyzacji  okrętowych oraz wydechów spalin na pokłady otwarte. Wyniki analiz  zawsze stanowiły podstawę do wydania zaleceń konstrukcyjnych mających na celu poprawę komfortu wibro – akustycznego jednostek pływających. Nasza oferta obejmuje nastepujace prognozy:

  • prognozy hałasu w pomieszczeniach mieszkalno – bytowych i miejscach pracy załogi jednostek pływających;
  • prognozy hałasu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (dobór tłumików montowanych w instalacjach) ;
  • prognozy hałasu na pokładach otwartych od wydechu spalin i wentylacji ogólno-okrętowej, w tym hałasu wydechów spalin na skrzydłach mostka (dobór tłumików spalin);

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message