Analiza strukturalna konstrukcji najlepiej nadaje się do takiej fazy projektu, w której istnieje jeszcze możliwość  ingerencji w konstrukcję lub system. Sprawdzenie konstrukcji we wczesnych fazach projektowych pozwala na uniknięcie  potencjalnie niebezpiecznych błędów konstrukcyjnych w końcowej  fazie projektu, co przekłada sie na koszty finalne projektu. Może być również używana do badania i usuwania problemów drganiowych istniejących konstrukcji , np. podczas remontu lub przebudowy. Oferujemy:

  • prognozy drgań własnych kadłuba jednostek pływających (MES – metoda elementu skończonego);
  • prognozy drgań własnych nadbudówki jednostek pływających (MES);
  • prognozy drgań własnych elementów konstrukcji typu: maszty nawigacyjne i sygnalizacyjne, fundamenty urządzeń oraz inne elementy konstrukcji  jednostek pływających (MES);
  • prognozy drgań skrętnych linii wałów;
  • obliczanie oraz dobór mocowania elastycznego urządzeń i mechanizmów

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message