W ramach pakietu pomiarowego oferujemy pomiary prędkości i manewrowości statku. Pomiary wykonujemy w oparciu o sygnał NMEA 0183 (krótko NMEA) , tzn. opublikowany przez National Marine Electronics Association protokół komunikacji pomiędzy morskimi urządzeniami elektronicznymi, podawany przez DGPS jednostki.Takie podejście do pomiaru pozwala na bardzo dokładne określenie prędkości i manewrowości statku, bez uzależniania się od urządzeń zewnętrznych GPS i może być wykonywane w każdym rejonie świata.

Pomiar rejestrowany jest w czasie rzeczywistym, z możliwością późniejszego odtworzenia jego przebiegu. Oprogramowanie do tego pomiaru pozwala na bardzo dokładne wyznaczenie pozycji statku podczas pomiaru,  przebytej drogi oraz parametrów ruchu ważnych dla tej próby (prędkości, czasu, kształtu cyrkulacji itp.).

Raport generowany jest w postaci wykresów, wyskalowanych wg danych geograficznych rejonu, w którym dokonywana była rejestracja oraz czasu rzeczywistego pomiaru. generacja raportu odbywa sie praktycznie zaraz po zakończeniu pomiarów i nie wymaga długotrwałej obróbki danych.

Dane z pomiarów prędkości i manewrowości statku służą m.in. do sporządzenia dokumentu jakim jest WHEELHOUSE POSTER .

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message