Wykonujemy badania w następującym zakresie:

      • Środowisko pracy załogi:

– oświetlenie elektryczne miejsc pracy we wnętrzach – pomiary natężenia oświetlenia
wg obowiązujących norm,

– oświetlenie elektryczne miejsc pracy na pokładach otwartych – pomiary natężenia oświetlenia
wg obowiązujących norm,

      • Strefy mieszkalne i bytowe pasażerów i załogi:

– oświetlenie elektryczne  we wnętrzach mieszkalnych i bytowych (kabiny mieszkalne, korytarze, przejścia, klatki
schodowe, drogi ucieczki) – pomiary natężenia oświetlenia wg obowiązujących norm,

– oświetlenie elektryczne  na pokładach otwartych (przejścia, drogi ucieczki) – pomiary natężenia oświetlenia
wg obowiązujących norm,

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message