Nasza oferta obliczeniowa obejmuje:

PROGNOZY DRGAŃ (MES):

Analiza strukturalna konstrukcji najlepiej nadaje się do takiej fazy projektu, w której istnieje jeszcze możliwość  ingerencji w konstrukcję lub system. Sprawdzenie konstrukcji we wczesnych fazach projektowych pozwala na uniknięcie  potencjalnie niebezpiecznych błędów konstrukcyjnych w końcowej  fazie projektu, co przekłada sie na koszty finalne projektu. Może być również używana do badania i usuwania problemów drganiowych istniejących konstrukcji , np. podczas remontu lub przebudowy. Oferujemy:

 • prognozy drgań własnych kadłuba jednostek pływających (MES – metoda elementu skończonego);
 • prognozy drgań własnych nadbudówki jednostek pływających (MES);
 • prognozy drgań własnych elementów konstrukcji typu: maszty nawigacyjne i sygnalizacyjne, fundamenty urządzeń oraz inne elementy konstrukcji  jednostek pływających (MES);
 • prognozy drgań skrętnych linii wałów;
 • obliczanie oraz dobór mocowania elastycznego urządzeń i mechanizmów


PROGNOZY HAŁASU:

Przeprowadziliśmy dziesiątki analiz propagacji dźwięków materiałowych/strukturalnych oraz hałasu powietrznego, , a także analiz hałasu systemów wentylacji i klimatyzacji  okrętowych oraz wydechów spalin na pokłady otwarte. Wyniki analiz  zawsze stanowiły podstawę do wydania zaleceń konstrukcyjnych mających na celu poprawę komfortu wibro – akustycznego jednostek pływających. Nasza oferta obejmuje nastepujace prognozy:

 • prognozy hałasu w pomieszczeniach mieszkalno – bytowych i miejscach pracy załogi jednostek pływających;
 • prognozy hałasu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (dobór tłumików montowanych w instalacjach) ;
 • prognozy hałasu na pokładach otwartych od wydechu spalin i wentylacji ogólno-okrętowej, w tym hałasu wydechów spalin na skrzydłach mostka (dobór tłumików spalin);

POZOSTAŁE OBLICZENIA:

 • Obliczenia urządzeń cumowniczych;
 • Obliczenia urządzeń  kotwicznych;
 • Analizy ciężarowe statku;
 • Bilans materiałów trudnopalnych w części mieszkalno-bytowej.

 

 

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message