• Pomiary drgań są jednym z najszybciej dostępnych wskaźników informujących o stanie maszyn i urządzeń oraz  konstrukcji  – w przypadku jednostek pływających: kadłuba mocnego, nadbudówki, masztów, fundamentów maszyn i urządzeń generujących drgania. Pomiary wykonuje sie nie tylko w trakcie prob zdawczo-odbiorczych w Stoczni, ale także służą one do monitorowania stanu maszyn i urządzeń oraz elementów konstrukcji podczas eksploatacji statku.
 • Najczęstszą przyczyną uszkodzeń elementów konstrukcji okrętowych jest rezonans z częstotliwościami wymuszeń pochodzących od głównego układu napędowego lub z częstotliwościami wymuszeń generowanymi przez takie mechanizmy jak: zespoły prądotwórcze, sprężarki, wentylatory  czy pompy itp. Rezonanse elementów konstrukcji z wymuszeniami maszyn i urządzeń je generującymi skutkuje uszkodzeniami elementów maszyn np.: pękaniem korpusów maszyn, uszkodzeniami łożyskowania wirników lub samych wirników (np. w wentylatorach), pękanie fundamentów maszyn lub innych elementów konstrukcji znajdujących się w pobliżu nadmiernie drgającej maszyny czy urządzenia. Nadmierne drgania jednych maszyn czy urządzeń mają wpływ na prace sąsiednich mechanizmów i mogą powodować ich uszkodzenia lub zaburzać ich pracę.
 • Analiza częstotliwości drgań (analiza widmowa/spektralna) pozwala precyzyjnie określić źródło i przyczynę nadmiernych drgań konstrukcji, maszyn czy urządzeń. Szybka diagnoza nieprawidłowości działania mechanizmów pozwala na szybką reakcję ze strony załogi i unikniecie wysokich kosztów naprawy w przypadku poważnej awarii.  Ma to szczególne znaczenie podczas normalnej eksploatacji jednostki, kiedy nie ma czasu na przestoje w stoczni lub porcie i usuwanie uszkodzeń.

Zakres oferowanych pomiarów:

 • pomiary drgań liniowych mechanizmów i urządzeń na statku (także pomiary przy nabrzeżu i w próbach morskich) + zalecenia w formie raportu;
 • pomiary drgań liniowych kadłuba i jego wybranych rejonów + zalecenia w formie raportu;
 • pomiary drgań liniowych nadbudówki i jej wybranych rejonów + zalecenia w formie raportu.


  Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

  Adres e-mail (wymagane/necessary)

  Temat/Subject

  Treść wiadomości/Message