Dla każdego statku wyposażonego w urządzenia kotwiczne dobiera sie je w zależności od wskaźnika wyposażenia obliczanego dla danej jednostki indywidualnie wg stosownych przepisów. Na tej podstawie dobiera się długość łańcuchów kotwicznych, ilość i masę kotwic oraz kaliber łańcucha i jego wytrzymałość na zrywanie. Obliczenia wykonuje się na podstawie przepisów odpowiedniego Towarzystwa Klasyfikacyjnego i przedstawia do zatwierdzenia w tym Towarzystwie. Na podstawie tych obliczeń dobiera się pozostałe wyposażenie kotwiczne (wciągarki, kluzy kotwiczne, komory łańcuchowe itd) i odpowiednio je mocuje do pokładu.

    Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

    Adres e-mail (wymagane/necessary)

    Temat/Subject

    Treść wiadomości/Message