Dla każdego statku wyposażonego w urządzenia cumownicze określa się długość poszczególnych lin , siłę zrywającą liny oraz ich średnicę. Obliczenia wykonuje się na podstawie przepisów odpowiedniego Towarzystwa Klasyfikacyjnego i przedstawia do zatwierdzenia w tym Towarzystwie. Na podstawie tych obliczeń dobiera się pozostałe wyposażenie cumownicze i odpowiednio je mocuje do pokładu.

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message