• Plany biernej obrony pożarowej;
  • Plany aktywnej obrony pożarowej;
  • SOPEP;
  • GMP – Plan zarządzania śmieciami;
  • ETP – Plan awaryjnego holowania statku;
  • CSM – plan zabezpieczenia ładunku;
  • Informacja o stateczności statku nieuszkodzonego
  • Stateczność awaryjna: a) analiza deterministyczna , b) analiza probabilistyczna , index podziału grodziowego;
  • Analizy projektowe – ciężarowe, hydrostatyka itp., w tym „kiwanie” statku
  • Podział wewnętrzny, zbiorniki

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message