Każdy projekt wyposażenia wnętrz statku powinien zawierać bilans materiałów trudnopalnych w części mieszkalno-bytowej. Dokument ten zawiera informacje na temat procentowego udziału materiałów palnych na każdym pomieszczeniu mieszkalnym i bytowym. Jest to informacja niezbędna do oceny bezpieczeństwa p-pożarowego w w/w pomieszczeniach.

Imię i nazwisko/name and surname (wymagane/necessary)

Adres e-mail (wymagane/necessary)

Temat/Subject

Treść wiadomości/Message